Kriisiviestintää yrityksille ja kunnallishallinnoille

Kriisitilanne koettelee voimavaroja monin tavoin. On toimittava nopeasti mutta viisaasti. On luotava tilannekuva ja priorisoitava. On pidettävä silmällä kokonaisuutta unohtamatta yhtäkään asiakasta tai esimerkiksi kuntalaista.

Kriisi tulee yleensä yllättäen. Huolellinen ennakkosuunnittelu auttaa selviytymään erilaisista tilanteista, mutta usein todellisuus ei lainkaan vastaa suunnitelmia. Ratkaisut on tehtävä tilanne päällä.

Avaintekijäksi nousee onnistunut viestintä. Sen avulla yrityksen/kunnan johto pitää ihmiset tietoisina tilanteesta, oikeista keinoista välttää tai lievittää vahinkoja, saada ja antaa apua.

Kriisi tekee yrityksen/kunnan näkyväksi. Kriisissä asikas/kuntalainen haluaa luottaa yritykseen/kuntaansa ja sen johtoon.

Yrityksestämme löytyy tällaista osaamista. Pekka Koivusella on kolmekymmenen vuoden käytännön kokemus viestinnästä niin yritysmaailmassa kuin kolmannella sektorilla. Pelastusalan virkatutkinto ja pitkä, edelleen jatkuva sopimuspalokuntaura sekä kymmenen vuotta pelastusalan liiton tiedottajana ovat luoneet pohjan ja antaneet erilaisia näkökulmia kehittää kriisiviestinnän toimintamalleja entistä tehokkaammiksi juuri yritys/kuntasektoria ajatellen. Pelastusalan lehden päätoimittajuus tai kahdentoistavuoden luottamushenkilötausta kunnan elimissä ovat tässä asiassa myös enemmän meriittejä kuin haittoja.